AKAnskaffningskontor
ALAnskaffning och Logistik
ASDAerospace and Defence Industries Association of Europé
ATMAir Traffic Management
BEPABureau of European Policy Advisors - Rådgivarbyrån för Europapolitk
BUBudgetunderlag
CIOChief Information Officer
CNADConference of National Armaments Directors
COCCode of Conduct on Defence Procurement (EDA)
CoC BPSCCode of Conduct on Best Practices in the Supply Chain (EDA)
CODABACollaborative database of MS defence plans and programmes
COTSCommercial off the shelf items
CSECCertifiering av IT-säkerhet
CSRCorporate Social Responsibility - Företags samhällsansvar
DODesk officer
EASAEuropean Aviation Safety Agency
EBBElectronic Bulletin Board on Defence Contract Opportunities (EDA)
EDAEuropean Defence Agency - Europeiska försvarsbyrån
EDEMEuropean Defence Equipment Market - Europeiska försvarsmateriel-marknaden
EDTIBEuropean Defence Technological and Industrial Base
EEASEuropean External Action Service - EU:s utrikesförvaltning
ESSOREuropean Secure Software Designed Radio
EUEuropeiska Unionen
FMFörsvarsmakten
FOAFörvaltningsobjektarkitektur
FoTForskning och Teknik
FOUForskning och Utveckling
FSUFörsvars- och säkerhetsutredningen
FSVFörråd, Service och Verkstäder
Försvarsdepartementet
FöAttFörsvars Attaché
GDGeneraldirektör
GSFPGemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
H/CHemlig/Confidential
H/RHemlig/Restricted
H/SHemlig/Secret (handling)
H/TSHemlig/Top Secret
HKVHögkvarteret
HRHuman Resources
IRInfra Red
ISR-förbandIntelligence, Surveillance & Reconnaissance
KRG Koordinerings- och Referensgruppsmöten
KRUTBetänkande - Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel
KSUKryptosystem för Skyddsvärda Uppgifter
LOULagen om offentlig upphandling
LUFSLagen om upphandlig på försvars- och säkerhetsområdet
MAWAMilitary Airworthiness Authority Forum (EDA)
MDFMetod- och Designstöd samt Forskning- och Utveckling
MFUEnheten för materiel, forskning och utveckling
MINUSMAMission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
MoDMinister of Defence, Ministry of Defence
MoIMarknad och Inköp
MoUMemorandum of Understanding
MPMaster Plan
MPSMaterielplaneringssystem
MUMyndighetsgemensammauppgifter
MUSTMilitära underrättelse- och säkerhetstjänsten
NACNorth-Atlantic Council - Natorådet
NADNational Armaments Director
NAMSANATO Maintenance and Supply Agency
NC3ANATO Consultation, Command and Control Agency
NDAsNational Defence Industry Associations
NMRNational Military Representative
NORDEFCONordic Defence Cooperation - Nordiska försvarssamarbetet
NSANational Security Authority
OCCAROrganisation for Joint Armament Cooperation - Gemensamma organisationen för samarbete om försvarsmateriel
OPSOffentlig-privat samverkan
PFPParternship for Peace - Partnerskap för fred (NATO)
PLCSProduct LifeCycle Support
PoCsPoints of Contact
PrepComPreparatory Committee
PTTEMPreliminär Taktisk-Teknisk-Ekonomisk Målsättning
PULPersonuppgiftslagen
R&TResearch and technology
REResultatenhet
RKRegeringskansliet
RKResultatkontrakt
RÖSRöjande signaler
SCSteering Committee
SESARSingle European Sky ATM Research Programme
SGSISwedish Government Secure Intranet
SIPRIStockholm International Peace Research Institute
SME-DSmå och medelstora företag inom försvars -och samhällssektorn
SMLStrategisk Materielledning
SNRSenior National Representative
SOFFSwedish Security and Defence Industry - Säkerhets- och försvarsföretagen
SoISecurity of information - Informationssäkerhet
SoSSecurity of Supply - Försörjningstrygghet
SPStrategiska Projekt
SPLSystem- och Produktionsledning
SUASäkerhetsskyddsavtal
SVFSamverkansforum
SVGSamverkansgruppen
SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
SystProdSystemplanering och Produktionsplanering
TDCTransnational Defence Company
TeknUndTeknisk Underrättelsetjänst
TTEMTaktisk-Teknisk-Ekonomisk Målsättning
UEFAUtveckling och Effektivisering av Försvarsmaktens Anskaffning
WEAGWestern European Armaments Group
1 - 100Next